Polityka prywatności, cookies, RODO

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Cetus Julian Liszcz, Bartoszycka 28d, 04-923 Warszawa
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem …………………….… lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. /źródło: Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl/.

polityka prywatności

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA RODO

1.       Dane osobowe Klientów są gromadzone w formie papierowej i elektronicznej– w umowach najmu i rejestrze wynajmów, jedynie dla celów realizacji umowy. Nie są przetwarzane w formie elektronicznej, przekazywane osobom trzecim, ani tym bardziej sprzedawane. Mogą być przekazywane jedynie uprawnionym organom państwowym.

Dane dotyczące Klienta – tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL oraz nr rejestracyjny pojazdu są niezbędne do realizacji umowy najmu z powodu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów oraz przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

2.       Dane Klientów podane podczas zawierania umowy najmu/zakupu są przechowywane w formie papierowej w zabezpieczonym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby trzecie. Po upływie ustawowego terminu, w jakim organy państwowe mogą żądać ich udostępnienia są trwale niszczone – umowy najmu są rozdrabniane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i utylizowane.

3.       Administratorem danych osobowych jest Cetus Julian Liszcz, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszycka 28d.

4.       Dane osobowe Klientów nie są profilowane, przetwarzane w celach marketingowych, katalogowane w celach dalszej odsprzedaży oraz przekazywania podmiotom komercyjnym.

5.       Dane osobowe Klientów sklepu online oraz podane podczas zakupów przez portale aukcyjne nie są zbierane i katalogowane w celu profilowania i odsprzedaży, służą jedynie do potrzeb realizacji zamówienia – w tym przypadku zrealizowania wysyłki towaru i ewentualnego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów transakcji. Po zakończeniu sprzedaży dane są przechowywane jedynie w papierowym rejestrze sprzedaży, który służy do obsługi zapytań Klientów i po upływie terminu niezbędnego do zakończenia transakcji sprzedaży oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego – usuwane w sposób trwale uniemożliwiający ich wykorzystanie. Dane przekazane w formie elektronicznej (drogą mailową etc.) są przechowywane w zabezpieczonych hasłem skrzynkach odbiorczych, zabezpieczone hasłem są również komputery umożliwiające przeglądanie w/w/

6.       Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są przez zewnętrzny podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie tych danych, nazwa oraz adres podmiotu każdorazowo przekazuje się na żądanie uprawnionych organów.

7.       Klientom przysługuje każdorazowo prawo do:

- dostępu do własnych danych osobowych, wglądu, otrzymania ich kopii,

- sprostowania, uzupełniania, poprawiania swoich danych,

- usunięcia danych na żądanie

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- złożenia skargi na piśmie,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

powyższe regulacje zaczynają obowiązywać od dnia 21.04.2018 – bezterminowo